รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

  • ค่าบริการ(7,000บ.)
  • ค่าธรรมเนียมตรวจสอบความเหมือนคล้าย 1 ครั้ง (200บ.)
  • ค่าธรรมเนียมยื่นจดเครื่องหมายการค้า 1 ครั้ง (1,000บ.)
  • ค่าธรรมเนียมยื่นแก้ไข 1 ครั้ง (200บ.)
  • ค่ารับใบทะเบียนเครื่องหมายการค้า (600บ.)

รวมทั้งหมด 9,000 บ.ต่อ 1 เครื่องหมาย

โปรโมชั่นพิเศษ!  7,900 บ.ต่อ 1 เครื่องหมาย