จดทะเบียนประกันสังคม-ขึ้นทะเบียนนายจ้าง

รับจดทะเบียนประกันสังคม-ขึ้นทะเบียนนายจ้าง

สิ่งที่บริษัท(นายจ้าง)ควรรู้? เกี่ยวกับประกันสังคม

เมื่อท่านได้จดทะเบียนบริษัท หรือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด เสร็จสิ้นเรียบร้อยถูกต้องตามกฏหมายแล้ว และบริษัทของท่านมีการจ้างคนเข้ามาทำงาน ท่านมีหน้าที่ต้องขึ้นทะเบียนนายจ้างและลูกจ้างทุกคนต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน กับสำนักงานประกันสังคมภายใน 30 วันนับจากวันที่ลูกจ้างเข้างานวันแรก ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ลูกจ้างของท่านเอง เพราะประกันสังคมมีกฎหมายคุ้มครองนายจ้าง-ลูกจ้างที่ดี และมีสิทธิประโยชน์หลายประการ ในยามที่ลูกจ้างประสบอุบัติเหตุ เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต คลอดบุตร ชราภาพ อันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอน
และเมื่อบริษัทของท่านเข้าระบบประกันสังคมแล้ว บริษัทมีหน้าที่หักเงินเดือนลูกจ้างร้อยละ 5 (ไม่เกิน 750 บ.) และเงินของบริษัทอีกร้อยละ 5 เท่ากัน ในแต่ละเดือน และนำส่งเงินสมทบให้กับประกันสังคม เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ประกันสังคม ซึ่งโดยทั่วไปบริษัทที่เริ่มต้นใหม่ๆมักจะให้สำนักงานบัญชี เป็นผู้ดูแลให้

” เรายินดีบริการ #รับจดทะเบียนประกันสังคม-ขึ้นทะเบียนนายจ้าง ให้ท่าน ด้วยทีมงานมืออาชีพของเรา พร้อมให้คำปรึกษาฟรี! Tel.082-009-7793 หรือ Line id : @biztimes “

ติดต่อจดทะเบียนบริษัทโทร0820097793
ติดต่อจดทะเบียนบริษัทlineid:@biztimes