รับจดทะเบียนบริษัทลพบุรี

รับจดทะเบียนบริษัทลพบุรี โทร.082-009-7793

ลพบุรี มี 11 อำเภอ

รับจดทะเบียนบริษัทลพบุรีทุกอำเภอ

 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอเมืองลพบุรี
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอพัฒนานิคม
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอโคกสำโรง
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอชัยบาดาล
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอท่าวุ้ง
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอบ้านหมี่
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอท่าหลวง
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอสระโบสถ์
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอโคกเจริญ
 • อำเภอลำสนธิ
 • อำเภอหนองม่วง

บริษัท บิซ ไทมส์ จำกัด เราคือ ผู้เชี่ยวชาญด้านงานจดทะเบียนธุรกิจ รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม่ว่าจะจดบริษัทด่วน! วันเดียวเสร็จ หรือ จดบริษัทออนไลน์ราคาถูก (e-Registration) เราก็จดทะเบียนบริษัทให้ท่านได้ทั้ง 2 ช่องทาง

สถานที่สำหรับยื่นเอกสารจดทะเบียนบริษัทลพบุรี

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี
2/3 ถ.พหลโยธิน ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทร. 0 3642 1347 , 0 3641 3390 โทรสาร. 0 3641 3390 , 0 3641 3168 mailto:lopburi@dbd.go.th