รับจดทะเบียนบริษัทตาก

รับจดทะเบียนบริษัทตาก โทร.082-009-7793

ตาก มี 9 อำเภอ

รับจดทะเบียนบริษัทตากทุกอำเภอ

  • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอเมืองตาก
  • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอบ้านตาก
  • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอสามเงา
  • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอแม่ระมาด
  • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอท่าสองยาง
  • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอแม่สอด
  • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอพบพระ
  • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภออุ้มผาง
  • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอวังเจ้า

บริษัท บิซ ไทมส์ จำกัด เราคือ ผู้เชี่ยวชาญด้านงานจดทะเบียนธุรกิจ รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม่ว่าจะจดบริษัทด่วน! วันเดียวเสร็จ หรือ จดบริษัทออนไลน์ราคาถูก (e-Registration) เราก็จดทะเบียนบริษัทให้ท่านได้ทั้ง 2 ช่องทาง

สถานที่สำหรับยื่นเอกสารจดทะเบียนบริษัทตาก

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก
82/2 ถ.มหาดไทยบำรุง ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทร. 0 5551 4582 โทรสาร. 0 5551 2546 tak@dbd.go.th

สาขาแม่สอด : กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก อำเภอแม่สอด
เลขที่ 6/4 ถนนราชการดำริ 2 ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โทร. 055-532404, 055-532405