รับจดทะเบียนบริษัทเพชรบุรี

รับจดทะเบียนบริษัทเพชรบุรี โทร.082-009-7793

เพชรบุรี มี 8 อำเภอ

รับจดทะเบียนบริษัทเพชรบุรีทุกอำเภอ

  • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอเมืองเพชรบุรี
  • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอเขาย้อย
  • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอหนองหญ้าปล้อง
  • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอชะอำ
  • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอท่ายาง
  • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอบ้านลาด
  • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอบ้านแหลม
  • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอแก่งกระจาน

บริษัท บิซ ไทมส์ จำกัด เราคือ ผู้เชี่ยวชาญด้านงานจดทะเบียนธุรกิจ รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม่ว่าจะจดบริษัทด่วน! วันเดียวเสร็จ หรือ จดบริษัทออนไลน์ราคาถูก (e-Registration) เราก็จดทะเบียนบริษัทให้ท่านได้ทั้ง 2 ช่องทาง

สถานที่สำหรับยื่นเอกสารจดทะเบียนบริษัทเพชรบุรี

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี
263 หมู่ 2 ถ.คีรีรัฐยา ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 0 3240 0771 โทรสาร. 0 3240 0772 phetchaburi@dbd.go.th