รับจดทะเบียนบริษัทกาฬสินธุ์

รับจดทะเบียนบริษัทกาฬสินธุ์โทร.082-009-7793

กาฬสินธุ์ มี 18 อำเภอ

รับจดทะเบียนบริษัทกาฬสินธุ์ทุกอำเภอ

 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอนามน
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอกมลาไสย
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอร่องคำ
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอกุฉินารายณ์
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอเขาวง
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอยางตลาด
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอห้วยเม็ก
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอสหัสขันธ์
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอคำม่วง
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอท่าคันโท
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอหนองกุงศรี
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอสมเด็จ
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอห้วยผึ้ง
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอสามชัย
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอนาคู
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอดอนจาน
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอฆ้องชัย

บริษัท บิซ ไทมส์ จำกัด เราคือ ผู้เชี่ยวชาญด้านงานจดทะเบียนธุรกิจ รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม่ว่าจะจดบริษัทด่วน! วันเดียวเสร็จ หรือ จดบริษัทออนไลน์ราคาถูก (e-Registration) เราก็จดทะเบียนบริษัทให้ท่านได้ทั้ง 2 ช่องทาง

สถานที่สำหรับยื่นเอกสารจดทะเบียนบริษัทกาฬสินธุ์

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์
3/3 ถ.บายพาสทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทร. 0 4381 1435 โทรสาร. 0 4381 1431 kalasin@dbd.go.th