รับจดทะเบียนบริษัทน่าน

รับจดทะเบียนบริษัทน่าน โทร.082-009-7793

น่าน มี 15 อำเภอ

รับจดทะเบียนบริษัทน่านทุกอำเภอ

 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอเมืองน่าน
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอแม่จริม
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอบ้านหลวง
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอนาน้อย
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอปัว
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอท่าวังผา
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอเวียงสา
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอทุ่งช้าง
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอเชียงกลาง
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอนาหมื่น
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอสันติสุข
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอบ่อเกลือ
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอสองแคว
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอภูเพียง
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

บริษัท บิซ ไทมส์ จำกัด เราคือ ผู้เชี่ยวชาญด้านงานจดทะเบียนธุรกิจ รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม่ว่าจะจดบริษัทด่วน! วันเดียวเสร็จ หรือ จดบริษัทออนไลน์ราคาถูก (e-Registration) เราก็จดทะเบียนบริษัทให้ท่านได้ทั้ง 2 ช่องทาง

สถานที่สำหรับยื่นเอกสารจดทะเบียนบริษัทน่าน

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน
4/16 ถ.รอบกำแพงเมืองทิศตะวันตก ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000 โทร. 0 5477 4033 , 0 5477 4034 โทรสาร. 0 5477 4034 nan@dbd.go.th