รับจดทะเบียนบริษัทลำปาง

รับจดทะเบียนบริษัทลำปาง โทร.082-009-7793

ลำปาง มี 13 อำเภอ

รับจดทะเบียนบริษัทลำปางทุกอำเภอ

 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอเมืองลำปาง
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอแม่เมาะ
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอเกาะคา
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอเสริมงาม
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภองาว
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอแจ้ห่ม
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอวังเหนือ
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอเถิน
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอแม่พริก
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอแม่ทะ
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอสบปราบ
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอห้างฉัตร
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอเมืองปาน

บริษัท บิซ ไทมส์ จำกัด เราคือ ผู้เชี่ยวชาญด้านงานจดทะเบียนธุรกิจ รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม่ว่าจะจดบริษัทด่วน! วันเดียวเสร็จ หรือ จดบริษัทออนไลน์ราคาถูก (e-Registration) เราก็จดทะเบียนบริษัทให้ท่านได้ทั้ง 2 ช่องทาง

สถานที่สำหรับยื่นเอกสารจดทะเบียนบริษัทลำปาง

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง
อาคารพาณิชย์จังหวัด ถ.บุญวาทย์ ต.หัวเวียง อ.เมือง จ. ลำปาง 52000 โทร. 0 5432 3040 , 0 5423 0110 , 0 5423 0132 โทรสาร. 0 5423 0110 lampang@dbd.go.th