รับจดทะเบียนบริษัทลำพูน

รับจดทะเบียนบริษัทลำพูน โทร.082-009-7793

ลำพูน มี 8 อำเภอ

รับจดทะเบียนบริษัทลำพูนทุกอำเภอ

  • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอเมืองลำพูน
  • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอแม่ทา
  • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอบ้านโฮ่ง
  • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอลี้
  • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอทุ่งหัวช้าง
  • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอป่าซาง
  • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอบ้านธิ
  • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอเวียงหนองล่อง

บริษัท บิซ ไทมส์ จำกัด เราคือ ผู้เชี่ยวชาญด้านงานจดทะเบียนธุรกิจ รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม่ว่าจะจดบริษัทด่วน! วันเดียวเสร็จ หรือ จดบริษัทออนไลน์ราคาถูก (e-Registration) เราก็จดทะเบียนบริษัทให้ท่านได้ทั้ง 2 ช่องทาง

สถานที่สำหรับยื่นเอกสารจดทะเบียนบริษัทลำพูน

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน
อาคารพาณิชย์จังหวัด ถ.หน้าวัดพระยืน ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 โทร. 0 5356 1483 โทรสาร. 0 5356 1483