รับจดทะเบียนบริษัทอุตรดิตถ์

รับจดทะเบียนบริษัทอุตรดิตถ์ โทร.082-009-7793

อุตรดิตถ์ มี 9 อำเภอ

รับจดทะเบียนบริษัทอุตรดิตถ์ทุกอำเภอ

  • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
  • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอตรอน
  • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอท่าปลา
  • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอน้ำปาด
  • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอฟากท่า
  • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอบ้านโคก
  • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอพิชัย
  • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอลับแล
  • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอทองแสนขัน

บริษัท บิซ ไทมส์ จำกัด เราคือ ผู้เชี่ยวชาญด้านงานจดทะเบียนธุรกิจ รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม่ว่าจะจดบริษัทด่วน! วันเดียวเสร็จ หรือ จดบริษัทออนไลน์ราคาถูก (e-Registration) เราก็จดทะเบียนบริษัทให้ท่านได้ทั้ง 2 ช่องทาง

สถานที่สำหรับยื่นเอกสารจดทะเบียนบริษัทอุตรดิตถ์

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์
168 หมู่ 3 ถ.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทร. 0 5544 2787 , 0 5544 2572 โทรสาร. 0 5544 2572 uttaradit@dbd.go.th