รับจดทะเบียนบริษัทเชียงราย

รับจดทะเบียนบริษัทเชียงราย โทร.082-009-7793

เชียงราย มี 18 อำเภอ

รับจดทะเบียนบริษัทเชียงรายทุกอำเภอ

 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอเมืองเชียงราย
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอเวียงชัย
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอเชียงของ
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอเทิง
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอพาน
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอป่าแดด
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอแม่จัน
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอเชียงแสน
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอแม่สาย
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอแม่สรวย
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอเวียงป่าเป้า
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอพญาเม็งราย
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอเวียงแก่น
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอขุนตาล
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอแม่ฟ้าหลวง
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอแม่ลาว
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอดอยหลวง

บริษัท บิซ ไทมส์ จำกัด เราคือ ผู้เชี่ยวชาญด้านงานจดทะเบียนธุรกิจ รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม่ว่าจะจดบริษัทด่วน! วันเดียวเสร็จ หรือ จดบริษัทออนไลน์ราคาถูก (e-Registration) เราก็จดทะเบียนบริษัทให้ท่านได้ทั้ง 2 ช่องทาง

สถานที่สำหรับยื่นเอกสารจดทะเบียนบริษัทเชียงราย

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัดเชียงรายชั้น 3 ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทร. 0 5374 4115-6 โทรสาร. 0 5374 4116 chiangrai@dbd.go.th