รับจดทะเบียนบริษัทเชียงใหม่

รับจดทะเบียนบริษัทเชียงใหม่ โทร.082-009-7793

เชียงใหม่ มี 25 อำเภอ

รับจดทะเบียนบริษัทเชียงใหม่ทุกอำเภอ

 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอเมืองเชียงใหม่
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอจอมทอง
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอแม่แจ่ม
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอเชียงดาว
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอดอยสะเก็ด
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอแม่แตง
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอแม่ริม
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอสะเมิง
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอฝาง
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอแม่อาย
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอพร้าว
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอสันป่าตอง
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอสันกำแพง
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอสันทราย
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอหางดง
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอฮอด
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอดอยเต่า
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภออมก๋อย
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอสารภี
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอเวียงแหง
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอไชยปราการ
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอแม่วาง
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอแม่ออน
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอดอยหล่อ
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอกัลยาณิวัฒนา

บริษัท บิซ ไทมส์ จำกัด เราคือ ผู้เชี่ยวชาญด้านงานจดทะเบียนธุรกิจ รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม่ว่าจะจดบริษัทด่วน! วันเดียวเสร็จ หรือ จดบริษัทออนไลน์ราคาถูก (e-Registration) เราก็จดทะเบียนบริษัทให้ท่านได้ทั้ง 2 ช่องทาง

สถานที่สำหรับยื่นเอกสารจดทะเบียนบริษัทเชียงใหม่

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
อาคารศูนย์ราชการ ชั้น 2 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. 0 5311 2736-7 โทรสาร. 0 5311 2738