รับจดทะเบียนบริษัทแม่ฮ่องสอน

รับจดทะเบียนบริษัทแม่ฮ่องสอน โทร.082-009-7793

แม่ฮ่องสอน มี 7 อำเภอ

รับจดทะเบียนบริษัทแม่ฮ่องสอนทุกอำเภอ

  • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
  • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอขุนยวม
  • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอปาย
  • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอแม่สะเรียง
  • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอแม่ลาน้อย
  • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอสบเมย
  • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอปางมะผ้า

บริษัท บิซ ไทมส์ จำกัด เราคือ ผู้เชี่ยวชาญด้านงานจดทะเบียนธุรกิจ รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม่ว่าจะจดบริษัทด่วน! วันเดียวเสร็จ หรือ จดบริษัทออนไลน์ราคาถูก (e-Registration) เราก็จดทะเบียนบริษัทให้ท่านได้ทั้ง 2 ช่องทาง

สถานที่สำหรับยื่นเอกสารจดทะเบียนบริษัทแม่ฮ่องสอน

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
122/10 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร. 0 5361 2742 โทรสาร.0 5361 2743 maehongson@dbd.go.th