บริษัท บิซ ไทมส์ จำกัด

เราคือ บริษัทรับทำบัญชี ยื่นภาษี โดยทีมงานนักบัญชีคุณภาพมืออาชีพผู้มีประสบการณ์สูง รับรองโดยสภาวิชาชีพบัญชี ถูกต้องตามกฏหมาย บริษัทเราให้บริการด้านรับทำบัญชี ยื่นภาษี เป็นหลัก เริ่มจดทะเบียนจัดบริษัท ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน มีลูกค้าหลายรายทั่วประเทศไว้วางใจใช้บริการกับเราอย่างต่อเนื่องด้วยดีเสมอมา ทำให้บริษัทเราเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ชื่อนิติบุคคล : บริษัท บิซ ไทมส์ จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105556058040

สำนักงานเลขที่ 171/51 ซ.ลาดพร้าว80 แขวงวังทองหลาง

เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10310

Tel : 02-539-4929 Fax : 02-539-3098 Mobile : 082-009-7793

Website : www.biztimes.co.th        e-Mail : biztimes.ltd@gmail.com

Line id : @biztimes