แก้ไขกรรมการและอำนาจกรรมการ

การจดทะเบียนแก้ไขกรรมการและอำนาจลงนามบริษัทจำกัด

การจดทะเบียนแก้ไข กรรมการและอำนาจลงนาม ต้องมีการลงประกาศหนังสือพิมพ์ท้องที่ อย่างน้อย 1 คราว ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เราสามารถยื่นจดได้ทั้งแบบออนไลน์(e-Registration) และแบบยื่นเอกสารโดยตรง(Walk in) ที่สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ได้ทั้ง 2 แบบ เรายินดีบริการจดทะเบี่ยนแก้ไขกรรมการและอำนาจลงนามบริษัท ให้ท่านได้ทั่วประเทศ

คะแนนโหวต post