รับจดทะเบียนบริษัทเลย

รับจดทะเบียนบริษัทเลย โทร.082-009-7793

เลย มี 14 อำเภอ

รับจดทะเบียนบริษัทเลยทุกอำเภอ

 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอเมืองเลย
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอนาด้วง
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอเชียงคาน
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอปากชม
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอด่านซ้าย
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอนาแห้ว
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอภูเรือ
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอท่าลี่
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอวังสะพุง
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอภูกระดึง
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอภูหลวง
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอผาขาว
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอเอราวัณ
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอหนองหิน

บริษัท บิซ ไทมส์ จำกัด เราคือ ผู้เชี่ยวชาญด้านงานจดทะเบียนธุรกิจ รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม่ว่าจะจดบริษัทด่วน! วันเดียวเสร็จ หรือ จดบริษัทออนไลน์ราคาถูก (e-Registration) เราก็จดทะเบียนบริษัทให้ท่านได้ทั้ง 2 ช่องทาง

สถานที่สำหรับยื่นเอกสารจดทะเบียนบริษัทเลย

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย
302/9 ถ.เลย-เชียงคาน ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000 โทร. 0 4281 2759 โทรสาร.0 4281 2719 loei@dbd.go.th