รับจดทะเบียนบริษัทแพร่

รับจดทะเบียนบริษัทแพร่ โทร.082-009-7793

แพร่ มี 8 อำเภอ

รับจดทะเบียนบริษัทแพร่ทุกอำเภอ

  • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอเมืองแพร่
  • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอร้องกวาง
  • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอลอง
  • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอสูงเม่น
  • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอเด่นชัย
  • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอสอง
  • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอวังชิ้น
  • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอหนองม่วงไข่

บริษัท บิซ ไทมส์ จำกัด เราคือ ผู้เชี่ยวชาญด้านงานจดทะเบียนธุรกิจ รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม่ว่าจะจดบริษัทด่วน! วันเดียวเสร็จ หรือ จดบริษัทออนไลน์ราคาถูก (e-Registration) เราก็จดทะเบียนบริษัทให้ท่านได้ทั้ง 2 ช่องทาง

สถานที่สำหรับยื่นเอกสารจดทะเบียนบริษัทแพร่

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่
35 ถ.เจริญเมือง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 โทร. 0 5452 2051 , 0 5452 1616 โทรสาร. 0 5452 2052 phrae@dbd.go.th