รับจดทะเบียนบริษัทยะลา

รับจดทะเบียนบริษัทยะลาโทร.082-009-7793

ยะลามี 8 อำเภอ

รับจดทะเบียนบริษัท ยะลาทุกอำเภอ

  1. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอเมืองยะลา
  2. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอเบตง
  3. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอบันนังสตา
  4. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอธารโต
  5. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอยะหา
  6. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอรามัน
  7. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอกาบัง
  8. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอกรงปินัง

บริษัท บิซ ไทมส์ จำกัด เราคือ ผู้เชี่ยวชาญด้านงานจดทะเบียนธุรกิจ รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม่ว่าจะจดบริษัทด่วน! วันเดียวเสร็จ หรือ จดบริษัทออนไลน์ราคาถูก (e-Registration) เราก็จดทะเบียนบริษัทให้ท่านได้ทั้ง 2 ช่องทาง

สถานที่สำหรับยื่นเอกสารจดทะเบียนบริษัท ยะลา

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา (อาคาร 1) ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 โทร. 0 7324 7100 โทรสาร. 0 7324 7100 . 0 7324 3016 yala@thairegistration.com