รับจดทะเบียนบริษัทกำแพงเพชร

รับจดทะเบียนบริษัทกำแพงเพชร โทร.082-009-7793

กำแพงเพชร มี 11 อำเภอ

รับจดทะเบียนบริษัทกำแพงเพชรทุกอำเภอ

 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอเมืองกำแพงเพชร
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอไทรงาม
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอคลองลาน
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอขาณุวรลักษบุรี
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอคลองขลุง
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอพรานกระต่าย
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอลานกระบือ
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอทรายทองวัฒนา
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอปางศิลาทอง
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอบึงสามัคคี
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอโกสัมพีนคร

บริษัท บิซ ไทมส์ จำกัด เราคือ ผู้เชี่ยวชาญด้านงานจดทะเบียนธุรกิจ รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม่ว่าจะจดบริษัทด่วน! วันเดียวเสร็จ หรือ จดบริษัทออนไลน์ราคาถูก (e-Registration) เราก็จดทะเบียนบริษัทให้ท่านได้ทั้ง 2 ช่องทาง

สถานที่สำหรับยื่นเอกสารจดทะเบียนบริษัทกำแพงเพชร

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร
อาคารศูนย์ราชการจังหวัด ชั้น 1 ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมือง จ. กำแพงเพชร 62000 โทร. 0 5570 5171-3 โทรสาร. 0 5570 5172 kamphaengphet@dbd.go.th