รับจดทะเบียนบริษัทพะเยา

รับจดทะเบียนบริษัทพะเยา โทร.082-009-7793

พะเยา มี 9 อำเภอ

รับจดทะเบียนบริษัทพะเยาทุกอำเภอ

  • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอเมืองพะเยา
  • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอจุน
  • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอเชียงคำ
  • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอเชียงม่วน
  • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอดอกคำใต้
  • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอปง
  • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอแม่ใจ
  • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอภูซาง
  • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอภูกามยาว

บริษัท บิซ ไทมส์ จำกัด เราคือ ผู้เชี่ยวชาญด้านงานจดทะเบียนธุรกิจ รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม่ว่าจะจดบริษัทด่วน! วันเดียวเสร็จ หรือ จดบริษัทออนไลน์ราคาถูก (e-Registration) เราก็จดทะเบียนบริษัทให้ท่านได้ทั้ง 2 ช่องทาง

สถานที่สำหรับยื่นเอกสารจดทะเบียนบริษัทพะเยา

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา
ศูนย์ราชการจังหวัด ถ.พหลโยธิน ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทร. 0 5448 4370 โทรสาร. 0 5444 84327 payaow@dbd.go.th