รับจดทะเบียนบริษัทพัทลุง

รับจดทะเบียนบริษัทพัทลุงโทร.082-009-7793

พัทลุงมี 11 อำเภอ

รับจดทะเบียนบริษัทพัทลุงทุกอำเภอ

 1. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอเมืองพัทลุง
 2. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอกงหรา
 3. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอเขาชัยสน
 4. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอตะโหมด
 5. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอควนขนุน
 6. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอปากพะยูน
 7. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอศรีบรรพต
 8. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอป่าบอน
 9. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอบางแก้ว
 10. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอป่าพะยอม
 11. รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอศรีนครินทร์

บริษัท บิซ ไทมส์ จำกัด เราคือ ผู้เชี่ยวชาญด้านงานจดทะเบียนธุรกิจ รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม่ว่าจะจดบริษัทด่วน! วันเดียวเสร็จ หรือ จดบริษัทออนไลน์ราคาถูก (e-Registration) เราก็จดทะเบียนบริษัทให้ท่านได้ทั้ง 2 ช่องทาง

สถานที่สำหรับยื่นเอกสารจดทะเบียนบริษัท พัทลุง

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง
18/1 ถ.ไชยบุรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทร. 0 7461 5162 โทรสาร. 0 7461 1344 phathalung@dbd.go.th