รับจดทะเบียนบริษัทพิจิตร

รับจดทะเบียนบริษัทพิจิตร โทร.082-009-7793

พิจิตร มี 12 อำเภอ

รับจดทะเบียนบริษัทพิจิตรทุกอำเภอ

 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอเมืองพิจิตร
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอวังทรายพูน
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอโพธิ์ประทับช้าง
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอตะพานหิน
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอบางมูลนาก
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอโพทะเล
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอสามง่าม
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอทับคล้อ
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอสากเหล็ก
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอบึงนาราง
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอดงเจริญ
 • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอวชิรบารมี

บริษัท บิซ ไทมส์ จำกัด เราคือ ผู้เชี่ยวชาญด้านงานจดทะเบียนธุรกิจ รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม่ว่าจะจดบริษัทด่วน! วันเดียวเสร็จ หรือ จดบริษัทออนไลน์ราคาถูก (e-Registration) เราก็จดทะเบียนบริษัทให้ท่านได้ทั้ง 2 ช่องทาง

สถานที่สำหรับยื่นเอกสารจดทะเบียนบริษัทพิจิตร

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร
29/27 ถ.คลองคะเชนทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 โทร. 0 5665 2890 -1 , 0 5661 4930 โทรสาร. 0 5665 2891 phichit@dbd.go.th