รับจดทะเบียนบริษัทพิษณุโลก

รับจดทะเบียนบริษัทพิษณุโลก โทร.082-009-7793

พิษณุโลก มี 9 อำเภอ

รับจดทะเบียนบริษัทพิษณุโลกทุกอำเภอ

  • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอเมืองพิษณุโลก
  • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอนครไทย
  • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอชาติตระการ
  • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอบางระกำ
  • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอบางกระทุ่ม
  • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอพรหมพิราม
  • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอวัดโบสถ์
  • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอวังทอง
  • รับจดทะเบียนบริษัทอำเภอเนินมะปราง

บริษัท บิซ ไทมส์ จำกัด เราคือ ผู้เชี่ยวชาญด้านงานจดทะเบียนธุรกิจ รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม่ว่าจะจดบริษัทด่วน! วันเดียวเสร็จ หรือ จดบริษัทออนไลน์ราคาถูก (e-Registration) เราก็จดทะเบียนบริษัทให้ท่านได้ทั้ง 2 ช่องทาง

สถานที่สำหรับยื่นเอกสารจดทะเบียนบริษัทพิษณุโลก

กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก
อาคารศาลากลางจังหวัด ชั้น 4 ถ.วังจันทน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร. 0 5521 6780 , 0 5521 6779 โทรสาร. 0 5521 6779 phitsanulok@dbd.go.th